Privacyverklaring

Waarom deze verklaring?

We zijn ervoor verantwoordelijk om je persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. We moeten daarbij voldoen aan de eisen van de privacyregelgeving. We willen o.a. transparant zijn over de soorten gegevens die we verwerken, de doelen voor de verwerking, met wie we gegevens delen en welke rechten je hebt ten aanzien van je eigen gegevens. In deze Privacyverklaring informeren we je hierover. Heb je na het lezen van dit document nog vragen? Neem dan contact met ons op.

Wie zijn wij

PensioenBij is een bedrijf dat een platform levert aan pensioenadviseurs waarmee zij op een eenvoudige wijze een totaaloplossing voor maatwerk pensioencommunicatie kunnen aanbieden aan hun werkgevers.

Onze contactgegevens zijn:

 • Olympisch stadion 24
 • 1076 DE Amsterdam

 • Website: www.pensioenbij.nl
 • Email: info@pensioenbij.nl
 • Tel: 06 504 49 281 of 06 511 79 055

Onze functionaris gegevensbescherming is Ronald Gort, te bereiken via: Email: ronald@pensioenbij.nl of op 06 504 49 281.

Soorten gegevens

Wij verwerken de volgende gegevens:

 1. PensioenBij klanten (Pensioenadviseurs) en hun medewerkers:
  • Advieskantoor: algemene naw-gegevens, algemene telefoonnummer, algemene emailadres, url algemene website, IBAN-nummer;
  • Adviseurs: naam, werk-emailadres, telefoonnummer en functie;
  • Account: naam, werk-emailadres en telefoonnummer.
 2. Werkgever (de klant van de Pensioenadviseur):
  • Kvk-naam en “roep”-naam, naam en werk-emailadres contactpersoon werkgever en alle (niet persoonlijke) gegevens van de pensioenregeling.
  • Eventueel kunnen algemene naw-gegevens, algemene telefoonnummer, algemene emailadres, url algemene website worden opgeslagen.
 3. Medewerker werkgever:
  • Naam en emailadres ten behoeve van digitale uitnodigingen;
  • Anoniem opgeslagen ten behoeve van Rekenpaneel-scenario’s en 1-op-1 Checklist (zonder naam, geboortedatum en BSN-nummer): XML-gegevens van Mijnpensioenoverzicht.nl;
  • Verstuurde email naar emailadres met daarin link naar anonieme Rekenpaneel-scenario’s en 1-op-1 Checklist: na verzending wordt gebruikte emailadres direct verwijderd.

Doelen van de verwerking van de gegevens

Wij verwerken de persoonsgegevens gericht op de volgende activiteiten in onze onderneming:

 1. PensioenBij klanten (Pensioenadviseurs) en hun medewerkers:
  • Het aansluiten en het beheren van het account op platform van PensioenBij.
 2. Werkgever (de klant van de Pensioenadviseur):
  • Het invoeren en beheren van de algemene kenmerken van de pensioenregeling.
 3. Medewerker werkgever:
  • Het sturen van een email ten behoeve van digitale uitnodigingen;
  • Het maken van informatieve scenario’s in het Rekenpaneel en het informeren door middel van de 1-op-1 Checklist;
  • Het sturen van een email met daarin een link naar de anonieme Rekenpaneel-scenario’s en de 1-op-1 Checklist.

Geautomatiseerde besluitvorming

PensioenBij neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van PensioenBij) tussen zit.

Opslag en bewaartermijn van de persoonsgegevens

Wij bewaren de persoonsgegevens alleen zolang en voor zover we deze nodig hebben. Gegevens die we noodzakelijkerwijs nodig hebben bewaren we in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie of overeenkomst. Als onze relatie of overeenkomst eindigt dan bewaren wij de gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar ronald@pensioenbij.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. PensioenBij zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Verstrekken van gegevens aan derden

PensioenBij verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. PensioenBij blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Wij verstrekken geen informatie aan landen buiten de Europese Unie.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

PensioenBij gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Beveiliging van jouw gegevens

PensioenBij neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Uw gegevens worden via een veilige verbinding verstuurd (https/ssl) en opgeslagen in een beveiligde database. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via ronald@pensioenbij.nl

Wijziging van deze Privacyverklaring

Het kan voorkomen dat we deze Privacyverklaring in de toekomst wijzigen. Op onze website vind je steeds het meest actuele verklaring.

Klachtenrecht

Ben je het niet eens met de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken of omgaan met jouw rechten als klant? Neem dan in ieder geval contact met ons op via onze functionaris gegevensbescherming Ronald Gort. Je kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

werkgevers
> 125000
verstuurde uitnodigingen
9.2
beoordeling

Contact

We helpen je graag verder!