Release "Wintergloed"

Jaargegevens zijn allemaal up-to-date voor 2019

Alle standaard gegevens zijn vanaf 2 januari 2019 up-to-date.

Verder zijn de berichten verzonden in december bij de werkgevers waar de jaargegevens aangepast moeten worden. Dit zijn werkgever specifieke jaargegevens. Deze gegevens pas je makkelijk en snel aan in details → jaargegevens.


Enquête met voor- en nameting met eigen verzendproces

De enquête is vanaf nu apart te versturen. Je kunt de nameting direct inplannen zodat je het hele traject in een paar minuten tijd kunt versturen. Verder is de enquête nu ook in het Engels beschikbaar.


XML bewerken na het uploaden in het rekenpaneel

Na het uploaden van het XML bestand kun je de gegevens aanpassen. Handig als bijvoorbeeld de XML nog niet up to date is vanuit mijnpensioenoverzicht.nl. Verder kun je ook een extra pensioen of indicatief pensioen toevoegen.

Na het uploaden van een xml-bestand kan met de knop "bewerk xml-bestand" het bronbestand bewerkt worden


Je eigen bronbestand maken voor het rekenpaneel

Je kunt het ook een heel nieuw bronbestand maken om vervolgens te gebruiken om mee te rekenen in het rekenpaneel. Je kunt pensioen, indicatief pensioen en de AOW invoeren.

Na het invoeren van de geboortedatum en jaarsalaris kan er vanaf nu ook gekozen worden om een eigen bestand aan te maken.


Rekenpaneel is nu ook Engelstalig

Vanaf nu is het rekenpaneel ook in het Engels beschikbaar. Uiteraard zijn ook de scenario’s en de berichten volledig in het Engels. Dit was het laatste onderdeel voor de Engelstalige ondersteuning. Dit betekent dat PensioenBij nu volledig tweetalig beschikbaar is. Daar zijn wij erg trots op!

Met de taalselector rechts bovenin de pagina kan de taal gekozen worden. Natuurlijk alleen als de regeling tweetalig is.


Filter op pensioenuitvoerder in RegelingWizard

In de RegelingWizard kun je nu makkelijk de pensioenuitvoerder kiezen. Je kunt nu filteren op verzekeraar, pensioenfonds en aanbieders van een ANW-hiaat

Het aantal uitvoerders neemt toe. Door te groeperen op type wordt de lijst kleiner om uit te kiezen


Verzendproces uitnodigingen verbeterd

Het verzendproces is verbeterd voor de stappen tot de daadwerkelijke verzending aan de groep medewerkers.


Tot slot

We zien dat bijna alle werkgevers gekoppeld zijn aan een taal en de salarisdefinitie is gevuld, bedankt daarvoor. Heb je dit nog niet aangepast, wil je dit dan uiterlijk in januari verwerken?

Verder verzoeken wij de klantspecifieke jaargegevens bij te werken. De contactpersonen hebben hiervan een bericht ontvangen.


Nieuwe features in 2019!

We zijn alweer volop bezig met een nieuwe release. Het is binnenkort mogelijk om automatisch het te bereiken geld voor straks met een druk op de knop te berekenen. Een extra mogelijkheid bij het het maken van je eigen bronbestand of het bewerken van de ingeladen XML.

Verder kun je straks ook je eigen gemaakte bronbestand downloaden als een inleesbestand voor het online startpunt. In 2019 gaan we ook aan de slag met de prikkels richting de medewerker met als doel de medewerker weer naar het online startpunt te leiden. We houden jullie hier uiteraard van op de hoogte.

Wat biedt het platform